Понедельник, 17.05.2021, 02:35
Приветствую Вас Гость | RSS

Мой сайт

Мини-чат

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 240

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Алвидоъ ба ишк

                                          
 
  Шеърхои ошики барои чавонон 

 heart heart heart heart

 heart heart heart 

heart


***********************************

Рафти зи барам эй гули раънои бахорам. 
Монди ту ба дил догу аламхо ба канорам. 
Чун муи си
ёхат хама рузам намуди шаб. 
Чун зулфи парешони ту гум гашт карорам.

*********************************

Туро гуфтам, ки ман ёри ту мешам, 
Дар ин олам харидори ту мешам. 
Агар дасти паризоде бигирам. 
Якин донам, ки ман зори ту мешам.

*******************************

Ту рафти олами хасти дигар шуд. 
Дили девонаям девонатар шуд. 
Чунон аз дарди хичронат гиристам. 
Замин дар зери по аз гиря тар шуд.

****************************

Дар сабзаи рӯ гулоб мепошӣ ту, 
Дар барги лаб атри ноб мепош
ӣ ту. 
Борони ба
ҳори сунбулат аз атр аст, 
Атре,ки ба мисли об мепош
ӣ ту.

****************************

Дилам хохад хамеша мунису гамхори ман боши. 
Тасаллои дили хунгаштаи афгори ман боши 
Ба зери хоки пои ту кунам чонро нисор эй гул. 
Агар боре табиби синаи бемори ман боши.

*******************************

Ин зулфи мусалсалат балои дили ман, 
Ин холи лабат укдакушои дили ман. 
Ман дил ба ту додам,барои дили ту, 
Ту дил ба касе мадех,барои дили ман.

*****************************

Марав аз ман ки бо ту меравад дунёи рангинам, 
Марав аз ман ки бо ту меравад дун
ёи ширинам.

*******************************

Дилам аз ишки ту афгор гашта. 
Чу кохе бар тани девор гашта. 
Зи сели ашки ман девори богат. 
Фитода дар замин хамвор гашта.

**************************

Ёри ман хуб асту аммо расму оинаш бад аст. 
Бо бадон хуб асту бо некон бад аст инаш бад аст. 
Менишинад маслихатро бо ракибон мекунад. 
Маслихат хуб асту аммо маслихатчиаш бад аст.

*******************************

Ман гиёхи навбахорам шамси тобонам кучост? 
Булбули шурида хастам богу бустонам кучост? 
Лоласон дар калби ман доги гароне хуфтааст. 
То бишуяд доги дил он абри найсонам кучост?

*********************************

То чон дорам аз ту чудои накунам, 
Чуз гайри ту бо кас ошнои накунам 
Бо ваъдаву пайгоми ту шинам сад сол 
Сад соли дигар аз ту чудои накунам.

*************************

Омадам то лахзае чашмам ба чашмонат занад. 
Лаб ба лаб бигзораму мижгон ба мижгонат занад. 
Бекарор аз чашми мастат ин дили девонаам. 
Себи фикрам афтаду дар чохи домонат занад

******************************

Точикдухтар,чи гуна чашмон дори, 
Пайваста ба даври у чи мичгон дори. 
Чашмат охусту абруят тиру камон, 
Сайде паи сайд ба сомон дори.

********************

То рахна ба мулки дилрабои накуни, 
Касро ба висол худнамои накуни. 
Чун хуи фаришта дорию шакли пари, 
Бояд,ки ба мардум ошнои накуни.

*****************************

Ин рози нихониро ту гуфтиву ман гуфтам. 
Ин дурри маъониро ту суфтиву ман суфтам. 
Акси хама гамхоро чун доги дилозори 
Аз дида ба сад хори ту руфтиву ман руфтам.

**********************************

Он қадар хоҳам бароят сӯхтан 
чун чаро
ғони шабони иди ту, 
то биафзоям зи шеъри оташин 
Шуълае бар оташи 
ҷовиди ту.

************************

Умре, ки вафо кардам бар чабру чафои ту, 
Дигар, ки чи хохам кард бар кисмати пешони. 
Дар ишки ту дидам ман гавгои ки
ёматро, 
Чоне, ки ба лаб омад кай рафт ба осони.

**************************

Ин коса,ки ман бо лаби ту меорам, 
Не аз паи шодию тараб меорам. 
Чашми сияхи ту рузи ман кард си
ёх, 
Рузи сияхи хеш ба шаб меорам.

***********************

Мерасад рузе маро ёдам куни. 
Хар кучо биншаста фар
ёдам куни. 
Бо ду се байте, ки гуфтам бахри ту, 
Хар замоне хонию шодам куни.

*********************

Ошикон аз дидаи дилдор хушнуданду лек 
Даври хушкомии онхо он кадар бис
ёр нест. 
Кимати моро шикасти бо хазор озори хеш. 
Гарчи моро нисбати ту заррае озор нест.

***********************

Ман руи туро ба мохи тобон надихам, 
лаьли лаби ту ба дурру марчон надихам. 
лаьли лаби ту агар ба дастам ояд, 
киммат хараму бахои арзон надихам.

****************************


зардолуи зарда баргош майда....... ин бачаи сурия феълош ганда.... 

аз аввали сол гапа медихад бо ханда.....

дар охири сол ин духтари шуха мекунад шарманда*****Хар соатам андарун бичушад хунро
Ва огахи нест, мардуми берунро.
Илло магар он ки руи Лайли дидааст,
Донад, ки чи дард мекушад Мачнунро!
*****

Эй чашми ту масти хобу сармасти шароб,
Сохибназарон ташнаву васли ту сароб,
Монанди ту одами дар ободу хароб,
Бошад, ки дар оина тавон диду дар об!

******
Имруз, ки ту дар канори мани руз аст,
Ва ин руз ки бо ту меравад Навруз аст.
Ди рафту ба интизори фардо манишин,
Дарёб ки хосили хаёт имруз аст!
*******

Абрешими зеру нолаи зор хуш аст,
Эй бехабарон, ин хама бо ёр хуш аст!

муаллифи шеърхои баёнгашта
Саъдии ШЕРОЗИ


Чаро бояд занам лофи мухаббат?
Чаро осон дихам фанду фиребат?
Чаро гуям дуруги ростмонанд
Ба пеши рую чашмони базебат?


 

 


Маро чун рахшиноси ишк диди,
Надонисти, ки ахволам чи ранг аст,
Надонисти, ки дар майдони кисмат
Дилам шахри хароби баъди чанг аст...

Шеърхои ошики барои чавонон (стихи для влюблёных )

Агар рӯде бихушкад, боз рӯде ояд аз куҳсор,
Агар эҳсоси мо хушкад
Агар ишқи дили мову ту хушкад, 
ҷои фарёд аст,
Ки бе 
ӯ баҳри мо на нашъаи умру на эҷод аст.

 


Агар киште насабзад, соли дигар боз месабзад.
Насабзад гар умеди мо,
Насабзад гар муҳаббат дар дили мо, 
ҷои афсӯс аст,
Ки фуқдонаш ба назди бихрадон ҳамвора маҳсус аст.

 


Агар к
ӯҳе шавад аз ярч яксони замин, ғам нест,
Агар дарди муҳаббат кам шавад, 
ҷои пушаймонист.
Ки бе 
ӯ одамӣ худро намеёбад,
Ба чашми одамон одам наметобад.


Ба гардун ахтаре гар мурд, гардун боз хоҳад буд,
Агар ишқи дили мо мурд, 
ҷои гиряву зорист.
Ки бе 
ӯ дар нигоҳи ман фалак аз ахтарон холист,
Замину осмон аз ошиқону шоирон холист.

 


Ҷаҳон бечоранолӣ нест, медонам,
Ки бояд зиндагон
ӣ кард.
Дар ин дунёи пири бефано
Бояд 
ҷавонӣ кард.

 


Ту пайванди ман
ӣ бар рӯзгори тозае алҳақ,
Ту пайванди ман
ӣ бар навбаҳори тозае алҳақ,
Ту медон
ӣ,
Вале гоҳо намедон
ӣ,
Ки ишқи мо 
ҷавон бояд бимонад, гарчи мо мирем,
Ки ишқи мо чунон бояд бимонад, гарчи мо мирем,
Ки то имр
ӯз сӯзон буд, тӯфон буд, исён буд...
****************
ТУРО ЧИ ХАРШАБ ХОБ БИНАМ. 
ГУЛИ РУИ ТУРО ХАР ЛАХЗА БИНАМ, 
ЧАРО КИСАИ ОШИКОН БО ХАМ БИГУЕМ. 
*****************
АЗИЗАМ АЗ ЛАБАТ БУИ ГУЛ ОМАД. 
МАРО АЗ ТУ ЧУДОИ МУШКИЛ ОМАД. 
МАРО МУГУЯНД ЧУДОИ КУН ЧУДОИ, 
ЧУДОИ ГАР КУНАМ ЧОНАМ БАРОЯД
*****************.

ТУРОМАН ДУСТ ДОШТАМ АЗ РУЗИ АВВАЛ. 
ТУ БУДИ САРНАВИШТИ ИШКИ АВВАЛ, 
НАБУДИ ДИЛНАВОЗ ДАР РОХИ ИШК. 
КУЧОРАФТИ ЗИ МАН ЭЙ БАХТИ АВВАЛ.. 
******************
НИГОХАТ МЕКУНАМ НИГОХ НАДОРИ. 
ОШИКАТ МАНАМ ПАРВО НАДОРИ. 
ОШИКАМ МАНАМ ДАР ГАМАТ МЕСКЗАМ, 
МАН МЕСУЗАМ ТУ ХАБАР НАДОРИ
********************.

БЕМОРИ ГАМИ ТУЯМ МАРО ХОР МАКУН 
ДИЛРО ХАМА МЕХРИ ТУСТ,АФГОР МАКУН
********************

НАМЕГУЯМ ТУ ХУШРУИ 
НАМЕГУЯМ ДИЛОРОИ 
ФАКАТ МАН ЯК СУХАН ДОРАМ 
ТУРО МАН ДУСТ МЕДОРАМ

*****
Хар соатам андарун бичушад хунро
Ва огахи нест, мардуми берунро.
Илло магар он ки руи Лайли дидааст,
Донад, ки чи дард мекушад Мачнунро!
*****

Гар хаст туро хавои марди бар сар, 
Берун магузор,ки ёри худ аз хона ба дар. 
Шохе,ки бурун орад аз девор сар, 
Аз меваи у тамаъ кунад хар рахгузар. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

----------------------------------------

 


Ту медони, сарам ори зи савдо,
Ту медони, дили ман сард гашта.
Чу коне, ки расад ганчаш ба поён,
Дили пурдарди ман бедард гашта.

 


Ту мегуи ба ман талху киноя,
Ту механди ба савдои дили ман.
Намедони чи исёнхо гузашта
Дар ин дунё зи дунёи дили ман...

 


Ту бо ман чанд руз улфат гирифти,
Бигуфти харфхое пора-пора.
Зи дарё як каф обе хурда, рафти,
Надонисти, ки дар каъраш чи дора(д)?

 

 


Бахоре бо ман аз сахро гузашти,
Шикасти тугмаи бобунахоро.
Сарат бар осмон аз шавку шоди,
Накарди фарк худрову худоро...

 


Надонисти, ки андар синаи ман
Дили хушкидае чун хушкруд аст;
Ки обаш аз сари дунё гузашта,
Ки фориг аз гами буду набуд аст.

---------------------------------------------
Гар хаст туро хавои марди бар сар, 
Берун магузор,ки ёри худ аз хона ба дар. 
Шохе,ки бурун орад аз девор сар, 
Аз меваи у тамаъ кунад хар рахгузар. 
(аз Зикридин)ИСФАРА


---------------------------------------------
БИЛЕСАМ МАН ЗИ ЛАБХОЯТ. 
БИМОЛАМ ДАСТ БА ХАР ЧОЯТ. 
АГАР ФОРАД ЧУНИН КОРАМ. 
САР КУНАМ БУСА АЗ ПОЯТ! 44(ИСФАРА)


---------------------------------------------
Вакти рафтан чон зи тан хам ёди руят мекунам, 
Бахри дидан бори охир орзуят мекунам. 
Дар расад рузи киёмат сар бурун орам зи хок, 
Бар умеди гуфтугуят чустучуят мекунам. 44(ИСФАРА)


---------------------------------------------
Ишк гуфта одами бехуда дил об мекунад, 
Хуш хамон вакте ки ошик пахлуи ёр хоб мекунад

ТУ ЗАМИН ШАВИ ХОКАТ ШАВАМ 
ТУ ОСМОН ШАВИ СИТОРАТ ШАВАМ 
ТУ ОФТОБ ШАВИ НУРАТ ШАВАМ 
ТУ МОХ ШАВИ ДОГАТ ШАВАМ ЧОН


Марав аз ман, марав аз ман 
Ки чонам меравад аз тан 
Марав ки меравам бо ту 
Чавони чун гулшан


---------------------------------------------


Мусофири шахри ишкам 
Ба дарди ишки худ дармондаам 
Чун мискин гарибу сарсонам 
Туро аз кучахо мекобам 


Ба дидан руи хандон дора(д) ошик, 
Ба пинхон чашми гирён дора(д) ошик. 
Ба мисли ашки модар софу сузон 
Ба сина ишки пин?он дора(д) ошик

 Туро ман дуст медорам вале инро немегуям. 

САИДА 

Танхои хеле сахт асат вакте чашмом ба рохат вакте ки шаб сиёхе .Танхои хеле талх асат бакте ки бе ту хастам танхо мемунат хастам бо ин дили шикастам.Дил тангимро мубардор пеши худат нигах дор хар вактки танхо шуди маро ба ёдат биёр.Дустат дорам мемурам.Танхои хеле дард асат агар наои ту хобам.Танхои хеле сахт асат вакте пешам набоши оташам набоши. 

САИДА 

В эту ночю я умру за тваяю красату. Жизнь тибе дарю сваю жизнь разбитаю.Ранше верил я любов типер страдаю я.В эту жизнье нету смисла без тебя.


САИДА 

эй дунё эй дунё ошикам ман.То хастам бо ёдат шодам охир дил бар ту додам.Ба интизори диднанет ба лахзае расиданет.эй чашмаи хаёти ман фариштаи начоти ман кушодани нафасхои мани хамеша дунёи мани.Ишки ту дар калби ман хадяи човидон асат.Барои зинда мундан кашаг тарин бахор асат.Дуст доштани ту мисле атри гули бахоре бо ту нафас кашидам.агар набоши мимирам ман.Асал


Чунон аз ишк месузам,вале инро намегуям. 
Ба сони чехраи мохат,ба сони рухи зебоят, 
Муносиб шеърхо ёфтам,вале инро намегуям

Поиск

Календарь

«  Май 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
free hit counter